پکیج ایران رادیاتور

ایران رادیاتور تولید پکیج را در انواع دیواری و زمینی از سال ۱۳۸۳ آغاز گردید .

پکیج های ایران رادیاتورباسوخت گاز،دردودسته دیواری وزمینی تولیدمیشود.باسوخت گازوئیل فقط پکیج زمینی تولیدمیگردد.

استراتژی ایران رادیاتور کیفیت خوب،قیمت مناسب وخدمات پس ازفروش پاسخگوی است.

این شرکت توانسته است بخش بزرگی ازبازار مصرف پکیج های گرمایشی در کشور را تصاحب نماید.

امروزه ایران در زمینه پکیج خود کفا و بی نیاز از واردات است .

مقایسه پکیج و موتورخانه

به طورکلی پکیج شوفاژدستگاهی است که تمام اجزای یک موتورخانه مرکزی رادرابعادموردنیاز برای یک واحدمسکونی درخودجای داده است.

این دستگاه قادربه تأمین آب گرم مصرفی وآب گرم شوفاژبرای هریک ازواحدهای آپارتمان یا ویلاهااست.

به راحتی به جای یک کابینت دیواری یا زمینی نصب می گردد.

علاوه بربازدهی انرژی بالاترومصرف سوخت کمترنسبت به موتورخانه مرکزی باعث حذف لوله کشی های گسترده در ساختمان می شود.

بااین دستگاه ایران رادیاتور مستقل شدن هریک ازواحدهاازنظرگرمایش وتأمین آب گرم مصرفی حاصل میگردد.

تابستانه و زمستانه

در فصل تابستان نیز دستگاه در وضعیت تابستانه قرارمیگیردوتنهاآب گرم مصرفی راتامین مینماید.

باباز کردن شیر آبگرم مصرفی پکیج به صورت اتوماتیک مشعل را روشن میکند .

همزمان با قطع مصرف آب و بستن شیر آبگرم مشعل پکیج خاموش میشود.

این روش تاثیربسیاری درکاهش مصرف انرژی دارد .

در فصل زمستان پکیج ایران رادیاتور گرمایش محیط از طریق سیستم گرمایش از کف،رادیاتور،فن کوئل ویا داکت اسپلیت راانجام میدهد.

درصورتیکه نیاز به آب گرم مصرفی باشددرطول زمان بازبودن شیرآب،انرژی تولیدشده دردستگاه صرف گرم کردن آب مصرفی میشود.

استفاده از پکیج دیواری به نسبت آبگرمکن دیواری و سیستم شوفاژ خانه مرکزی مزایای بسیاری دارد.

پکیج ایران رادیاتور از نظر میزان صدا بسیار کم صداتر بوده و نوسانات دمای آب گرم در آن خیلی محسوس نیست.

روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه باشوفاژ خانه مرکزی بسیارآرامتر است و همه مهمتر راندمان آن هم بسیار بالاتر است.

پکیج هابابهره گیری ازچندسیستم ایمنی الکترونیکی نسبت به آبگرمکنهاخطرات بسیارکمتری برای واحدهای مسکونی دارند.

به طور خلاصه مزیت های پکیج های ایران رادیاتور می توان :

استقلال هر واحد مسکونی در تامین آب گرم بهداشتی و گرمایش محیط

سهولت در نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری

اشغال فضای خیلی کم در مقایسه با سیستم آبگرمکن ایستاده و سیستم شوفاژ خانه مرکزی

مجهز بودن به عملگرهای امنیتی جهت جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی

عدم نیاز به فضای زیاد جهت نصب دانست .

مزیت های پکیج زمینی

درصورت اتصال پکیج دیواری به سیستم فن کوئل درصورتیکه آبگرم به مدت طولانی بازباشدباعث افت سریع دمای بادخروجی میشود.

بنابراین بهتراست برای سیستمهای داکت اسپلیت یا فن کوئل از پکیجهای زمینی استفاده کرد.

دیگرعیب مربوط به نوسان دمای آبگرم درپکیج های دیواری مخصوصا درزمستان است.

زیراکاهش دمای آب سردورودی وگرم شدن بخشی ازآب موجوددردستگاه سبب میشود آبگرم یکنواخت پس ازاندکی تاخیربه مصرف کننده برسد.

این عیب نیزدرپکیجهای زمینی ایران رادیاتور رفع گردیده است .

درواقع وجودمنبع ذخیره آبگرم باعث امکان اجرای سیستم برگشت آبگرم میشود که باعث ایجادآبگرم سریع و یکنواخت میگردد.

تقسیم بندی پکیج ها

پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی ایران رادیاتور در انواع و کاربردهای مختلفی تولید می شوند.

میتوان به دسته بندیهای دیواری و زمینی،فن داروبدون فن،تک مبدل ودو مبدل وسه مبدل،دارای نمایشگر آنالوگ و دیجیتال،ظرفیت های۲۲۰۰۰تا۳۶۰۰۰اشاره نمود.

همچنین پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور هر کدام بر اساس ظرفیت، نوع، راندمان سوخت مصرفی، فشار آب مورد نیاز و . . . دارای مدل های متنوعی می باشند.

این تقسیم بندی برای سهولت بیشتر در امر انتخاب پکیج مناسب برای هر مصرف کننده می باشد.

پکیج مدلLRسه مبدل و دارای گرید انرژیAاست.

سریهایECO-K-ES-E-M-Lپکیج های دو مبدل هستند .

سری مدل هایB-BMجزء مدل های تک مبدل ایران رادیاتور محسوب میشود.

سری Z-D-Gپکیجهای زمینی هستند .

همچنین لازم به دکر است در هر کدام از این دو مدل سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

تقسیم بندی پکیج ها از نظر موقعیت نصب هم بصورتزمینی ودیواری است.

مهم ترین نکته ای که در انتخاب پکیج باید دقت داشته باشیم بررسی وضعیت ساختمان می باشد.

اصلی ترین تفاوت پکیج دیواری و زمینی درمنبع ذخیره آب گرم و ظرفیت حرارتی این دو مدل پکیج است.

در  ظرفیت های حرارتی بالا و مصارف آب گرم با مسیر های طولانی پکیج زمینی گزینه بهتری نسبت به نوع دیواری است.

مقایسه پکیج های دیواری و زمینی

پکیج دیواری ابعاد کوچک تری دارد و شبیه کابینت دیواری است که روی دیوار نصب می شود.

پکیج زمینی ابعادبزرگتری داردوقابل نصب روی دیوارنمیباشد.به همین دلیل مانندیک کابینت زمینی،روی زمین ومعمولاداخل آشپزخانه نصب میشود.

پکیج های دیواری معمولا مخزنی برای ذخیره آب ندارند و آب گرم مصرفی را به صورت لحظه ای گرم می کنند.

تمام آب موجود در لوله بین پکیج و شیر مصرف کننده باید تخلیه شود تا آب گرم تولید شده در دستگاه به مصرف کننده برسد.

پکیج های زمینی معمولا برای ذخیره آب گرم مصرفی مخزن دارند و آب گرم در دمای دلخواه در آنجا ذخیره می شود.

توسط کویل هایی که از داخل مخزن عبور داده شده ، آب گرم می ماند.

  

تقسیم بندی پکیج ها از نظر سیستم کارکرد :

پکیج دو مبدل ایران رادیاتور

در این نوع پکیج ها از دو نوع مبدل استفاده می گردد:

مبدل اصلی

مبدل صفحه ای

مبدل اصلی در پکیج ایران رادیاتور وظیفه تامین گرمایش رادیاتورها را به عهده دارد.

به گونه ای که آب سیستم گرمایش، از طریق این مبدل گرم شده و به رادیاتورها منتقل می شود.

اما برای تامین آبگرم مصرفی (بهداشتی)، آب سیستم گرمایش از طریق پمپ ها از مبدل اصلی عبور میکند.

سپس به جای حرکت به سمت رادیاتورها،واردمبدل صفحه ایی میشود.

همزمان آبسرد ورودی نیز از مبدل صفحه ای میگذرد .

بر اثر عبور این دو آب از مبدل و عمل انتقال حرارت از آب گرم (مدار گرمایش) به آب سرد ورودی، آب گرم مصرفی ایجاد میگردد.

دراین پکیج ها آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد.

بنابراین تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج های تک مبدل اتفاق می افتد.

پکیج تک مبدل ایران رادیاتور

در این نوع پکیج ها از نوعی مبدل تحت عنوان مبدل اصلی دومنظوره استفاده می شود.

ساختار این مبدل ها به گونه ای است که آبگرم مصرفی و همچنین آب سیستم گرمایش را بطور مجزااز داخل این مبدل عبور میدهد.

برای تامین آبگرم مصرفی، هنگامی که شیر آب باز می شود.

پمپ دستگاه که آب سیستم گرمایش را سیرکوله می نماید، متوقف میشود.

تنها آب سرد ورودی وارد مبدل اصلی می گذردو توسط شعله مشعل پکیج گرم شده و در نهایت به مصرف میرسد.

در این سیستم کنترل دمای آبگرم مصرفی به دلیل تماس مستقیم با سیال شعله، سخت تر است.

انواع پکیج از نظر سیستم احتراق

پکیج های بدون فن ایران رادیاتور

این نوع پکیج ها دارای محفظه احتراق باز هستند و اکسیژن مورد نیاز برای احتراق را از محل نصب دریافت می کند.

سپس دود حاصل از احتراق از طریق دودکش مناسب  و به صورت مکش طبیعی خارج می شود .

در انتخاب دودکش در پکیج های با مکش طبیعی باید به یک نکته توجه داشت .

قطر دودکش ۱۵ سانتیمتر و حد اقل ۵ متر تا پشت بام می باشد.

پکیج های فن دار ایران رادیاتور

در این نوع پکیج ها سیستم احتراق بسته است .

با استفاده از دودکش های دوجداره هم محور یا دودکش دو لوله هوای تازه و دود منتقل می شود .

در این دستگاه فن از جداره ی خارجی دودکش اکسیژن یا هوای تازه را به درون محفظه ی احتراق می مکد و محصولات احتراق از جداره ی داخلی به بیرون میراند.

وجود دودکش دوجداره افقی در نصب این دستگاه باعث بی نیازی به دودکش ساختمان تا پشت بام می شود .

عدم مصرف اکسیژن محیط داخلی از مزایای این پکیج ها می باشد که ایمنی و آسایش حداکثر را برای ساکنین محیط به همراه دارد.

سیستم ضد یخ زدگی پکیج

با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد پمپ فعال می شود .

اگر درجه حرارت آب به ۴ درجه سانتیگراد و کمتر کاهش یابد آنگاه مشعل هم روشن می شود و درجه حرارت آب را به سطح ایمن یعنی ۲۵ درجه سانتیگراد می رسد.

اینگونه از یخ زدن آب در مدار گرمایش جلوگیری میشود .

لازمه کارکرد درست این سیستم اتصال برق به دستگاه و باز بودن شیر گاز است . همچنین فشار آب مدار گرمایش باید بالا تر از ۰٫۷ بار باشد .

تمامی پکیج های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور دارای سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی می باشند.

الزامات انتخاب دودکش پکیج

پکیج های شوفاژ در دو دسته فن دار و بدون فن تولید می شود .

بهترین جنس برای ساخت دودکش پکیج آلومینیوم است و پس ازآن بهترین کارایی را استیل دارد.

از ورق های گالوانیزه هم درساخت دودکش استفاده می شود که در دستگاه های فن دار طول عمر کوتاهی دارند.

دودکش دوجداره از ۲ دودکش که از داخل هم عبور کرده اند تشکیل می شود.

قطر دودکش خارجی ۱۰ سانتی متر و قطر دودکش داخلی ۶ سانتی متر است.

از طریق فن پکیج و به کمک دودکش دوجداره گاز منواکسید از دودکش داخلی خارج میشود.

از جدارخارجی نیز هوای لازم برای احتراق از فضای آزاد به دستگاه می رسد.

در پکیج های بدون فن باید سایز دودکش ۱۵ باشد و ارتفاعی حداقل ۵متر داشته باشد.

وجود هر زانو در مسیر معادل ۱متر ارتفاع است.

در مسیر های افقی که مختص پکیج های فن دار است حداکثر طول مجاز ۳ متر است که وجود هر زانو معادل ۱ متر است.

پیوستگی مسیر و درز بندی دودکش تا پشت بام یا خارج از ساختمان بسیار از لحاظ ایمنی اهمیت دارند.

در نهایت میزان مکش و کلیه موارد ایمنی باید توسط نصاب مجاز بررسی و تایید گردد.

محاسبه تقریبی ظرفیت گرمایشی مورد نیاز:

ظرفیت پکیج گرمایشی با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و نوع عایقبندی مشخص می شود.

پکیج های ۲۴۰۰۰ برای متراژ تا ۱۲۰ متر مربع، ۲۸۰۰۰ برای متراژ تا ۱۸۰ متر مربع و مدل ۳۶۰۰۰ برای فضای ۲۵۰ متر مربع مناسب می باشد.

طبق مبحث۱۷مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۰)حداقل متراژقابل تاییدبرای محل نصب پکیج درواحدآپارتمانی ۶۴مترمربع میباشد.

در غیر اینصورت تعبیه دریچه تامین هوای تازه جهت احتراق مناسب در محل نصب پکیج الزامی می باشد.

نکاتی که هنگام خرید پکیج ایران رادیاتور باید به آن توجه داشته باشید:

در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری به صورت افقی(بیش از۳۰سانتیمتر)باشد،استفاده ازپکیج های فن دارالزامی است.

در صورتیکه محل نصب پکیج در بالکن یا فضای باز باشد نیز استفاده از پکیج فن دار الزامی است.

فشار آب شهر در محل نصب دستگاه پکیج  گازی می باید حداقل ۰٫۵ و حداکثر ۳٫۵ اتمسفر باشد.

مواردی که شامل نصب و راه اندازی رایگان پکیج ایران رادیاتور می شود :

بررسی و تعیین محلی برای نصب پکیج ایران رادیاتور

قرار دادن پکیج ایران رادیاتور در محل تعیین شده برای نصب و اتصال آن به شبکه آب، برق و گاز توسط اتصالات همراه آن

راه‌ اندازی پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور

آموزش کار با دستگاه

خرید پکیج با سریال استان محل نصب ، لازمه نصب رایگان می باشد .

گارانتی پکیج ایران رادیاتور دیواری و زمینی

تمامی محصولات ایران رادیاتور دارای ۲۴ ماه گارانتی و نصب رایگان (تحت شرایط مصوب) هستند.