محل مناسب نصب پکیج

ایمنی

محل نصب پکیج به لحاظ ایمنی بهتر است بیرون ازمحل سکونت باشد .

نصاب ها تمام تلاش خود را می کنند تا دودکش دستگاه بصورت ایمن نصب شود .

وقتی دستگاه را بیرون خانه مثلا در تراس یا پارکینگ نصب کنیم خطرات ناشی از گازگرفتگی تاحدزیادی از بین می رود.

نصب پکیج در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع تنها با دودکش دوجداره ممکن است .

درواحدهای بالای ۶۰مترمربع که امکان تامین مستقیم هوا از خارج وجود ندارد تعبیه دریچه تامین هوای متناسب باظرفیت دستگاه اجباری است.

برای اطلاع از مقررات مربوطه به مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید.

سرویس

الزامات محل نصب پکیج برای سرویس مناسب دستگاه حکم می کند که دسترسی راحتی به اجزای مختلف دستگاه وجود داشته باشد.

ازطرفی وجوددستگاه داخل واحدمسکونی امکان بروزخسارت ناشی ازریختن آب به دلیل خرابی دسنگاه را بالامیبرد.

ولی وقتی دستگاه درمحیطی باشدکه مجهزبه تخلیه فاضلاب باشد،نگرانی ازبابت خرابی دستگاه نیست.

آسایش

درصورتیکه محل نصب پکیج خارج از ساختمان باشدآسایش هرچه بیشترساکنین فراهم میشود.

باحذف سروصدای پکیج درساعات شب که سکوت برقراراست خوابی راحت درانتظار همگان است.

مصرف انرژی

اگربخواهیم دستگاه راداخل واحدنصب کنیم بهتراست ازدودکش دوجداره استفاده کرد.

دودکش تک جداره سبب مکیده شدن هوای سرد به داخل می شود که عامل افزایش زمان کارپکیج است.

اگرمحل نصب پکیج خارج از ساختمان است باید نسبت به عایق بندی لوله ها و خودپکیج اقدام شود.

دسترسی

درصورتیکه پکیج بیرون از واحد است بهتراست از ترموستات اتاقی برای کنترل دما استفاده کرد.

با این روش دیگر نیازی به تغییر ولوم دستگاه برای نوسانات دمای شبانه روزنیست.

تعادل سیستم

پکیج و کلکتور های رفت و برگشت رابهتراست درجایی نصب کنیم که اولافاصله متعادلی با همه ی رادیاتورهاداشته باشد.

ثانیا مصرف کننده های آب گرم از آن دور نباشند تا مانع افت دما و اتلاف آب در ابتدای باز کردن آبگرم شود.